โจทย์ 25 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  25 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 25

ดำ 1 เดินอาตาริขาว

ขาว 2 เดินต่อไม่ให้ดำจับกิน

ดำ 3 เดินตัดไม่ให้ขาวเชื่อมกลับง่าย ๆ

ขาว 4 เดินเชื่อมบนเส้นหนึ่ง

ดำ 5 อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6 เชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 7 เชื่อมเม็ดดำหนึ่งเม็ดไม่ให้ถูกตัด

ขาว 8 เดินสร้างรูปร่างในการสร้างห้อง

ดำ 9 อาตาริขาวสี่เม็ด

ขาว 10 เชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

 

รูปต่อเนื่อง

ดำ  1 เดินกรอกยาพิษขาว

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1

ดำ 3 เดินทำลายห้องของขาว

ขาว 4 เดินเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกโดยเดินที่เส้นหนึ่ง

ดำ 5 เดินอาตาริขาว

ขาว 6 เดินแทนที่ดำ 1 เชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 7 กรอกยาพิษ อาตาริขาว