โจทย์ 24 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 24 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 24

ขาวมีลมหายใจภายนอกเพียงพอทำให้รอดได้ด้วยการเดินที่ 1 แต่ถ้าขาวเดิน 1 ที่จุด A ดำจะฆ่าขาวได้ด้วยการเดินสกัดจุดที่ 3

 

ดำเดินเพื่อฆ่าขาว

ดำเดินปิดลมหายภายนอกของขาวที่เหลืออยู่ทำให้ขาวไม่สามารถรอดได้ไม่ว่าจะเดินยังไง แล้วยังได้กำแพงที่สมบูรณ์อีกด้วย