โจทย์ 23 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 23 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 23

ดำมีทางรอดได้หลายทางแต่เดินที่ 1 เป็นทางรอดที่ดีที่สุดเพราะได้พื้นที่มากที่สุด

 

ขาวเดินก่อนเป็นเซกิ

ขาว 1 เป็นจุดโจมตีดีที่สุด ถึงแม้ดำจะเดินรับมือที่ 2 ขาวสามารถเดินอาตาริที่ 3 แล้วเชื่อมที่ 5 ทำให้ดำต้องเสียเวลาเดินปิดที่ 6 เพื่อทำให้รอดด้วยเซกิ