โจทย์ 23 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  23 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 23

ดำ 1 เดินต่อลงเพื่อเพิ่มลมหายใจของดำกลุ่มนี้

ขาว 2 เดินอาตาริ กรอกยาพิษดำป้องกันไม่ให้ดำเชื่อมกลับ

ดำ 3 จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินแทนที่ขาว 2อาตาริ กรอกยาพิษซ้ำอีกทีไม่ให้ดำเชื่อมกลายเป็นห้อง

ดำ 5 เดินแทนที่จุด A จับกินขาว

ขาว 6 เชื่อมเตรียมตัวต่อลงอาตาริดำกลุ่มที่มุม

ดำ 7 กินขาวหนึ่งเม็ดเพื่อรักษาแผล

ขาว 8 อาตาริดำกลุ่มที่มุม

ดำ 9 เชื่อมรักษาแผล ปล่อยให้ดำที่มุมถูกจับกิน

ขาว 10 เดินแทนที่ขาว 2 จับกินดำกลุ่มที่มุม

 

รูปต่อเนื่อง

ดำ 1 อาตาริขาวที่เส้นหนึ่ง

ขาว 2 เดินเชื่อมกับอีกลุ่มหนึ่ง

ดำ 3 เดินขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4 เดินปิดไม่ให้ดำ 3 หนีออกไป

ดำ 5 ต่อขึ้นตรง ๆ ขู่จะตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6 เดินปิดไม่ให้ดำตัด

ดำ 7 เดินตัดขาวทำให้กลุ่มภายในมีรูปร่างเป็นเซกิชั่วคราว

ข้อสังเกต รูปนี้ขาวตายทั้งกลุ่มเนื่องจากกลุ่มขาวทางด้านขวาไม่มีสองห้องทำให้เซกิที่เกิดเป็นแค่เซกิชั่วคราว