โจทย์ 23 ขาวเดินก่อน

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 23 ขาวเดินก่อน

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 23

ขาวเดินที่อื่น เพราะรูปนี้รอดแล้ว

ถ้าดำเริ่มโดยการกรอกยาพิษ ขาวจะรับมือด้วยการเดินปิดพื้นที่ตรงๆ แม้ดำจะเดินต่อเข้ามา ขาวก็จะจับดำ 2 เม็ดนี้กินทำให้มีทางรอด 2 ทางคือ จุด A และ 1

กลายเป็นเซกิ

ถ้าขาวเดินเบียดเข้ามาเป็นเม็ดที่ดีที่สุดเพราะทำให้ขาวรอดด้วยเซกิ ตามรูป