โจทย์ 22 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 22 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 22

ดำมีทางรอดได้หลายทางแต่เดินที่ 1 เป็นทางรอดที่ดีที่สุดเพราะได้พื้นที่มากที่สุด

 

ถ้าขาวได้เดินก่อน

ถ้าขาวเดินก่อน ขาวเบียดที่ 1 และ 3 เป็นเม็ดที่สามารถฆ่าดำได้ทั้งคู่ ไม่ว่าจะเดินตรงไหนก่อน เสร็จแล้วก็สกัดจุด แต่ถ้าขาวเปลี่ยนจาก 1 มาเดินที่ A  ดำก็จะเดินรับมือที่ 5 เพื่อรอดแต่ถ้าขาวเดิน 1 ที่ 5 ดำก็จะเดินที่ A