โจทย์ 22 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  22 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 22

ดำ 1 เดินช้อนขาวที่เส้นหนึ่ง

ขาว 2 เดินอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ดวางแผนให้ขาวเดินรัดลมหายใจตัวเอง

ขาว 4 จับกินดำ 3

ดำ 5 อาตาริขาวอีกที

ขาว 6 เดินจับกินดำ

ดำ 7 เดินแทนที่ดำ 3 จับกินขาวเชื่อมกลับกลุ่มข้างนอก

หมายเหตุ ขาว 4 อาจเชื่อมเพื่อให้ดำรอดสองห้องแคบๆ ที่มุม

 

ไม่สำเร็จ

ดำ 1 อาตาริขาว เดินให้ขาวกิน

ขาว 2 จับกิน

ดำ 3 ต่อลงเพื่อตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 4 ขู่เชื่อมพร้อมกับตัดดำไปในตัว

ดำ 5 ปิดไม่ให้ขาวเชื่อมพร้อมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6 เชื่อม แทนที่ดำ 1

ดำ 7 ต่อลงเตรียมตัวอาตาริขาวทั้งกลุ่ม

ขาว 8 อาตาริดำก่อนทำให้ดำหมดสิทธิ์รอด