โจทย์ 22 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 22 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 22

ดำมีทางรอดได้หลายทางแต่เดินที่ 1 เป็นทางรอดที่ดีที่สุดเพราะได้พื้นที่มากที่สุด

 

รวมกันเราอยู่แยกกันตายหมด

รูปนี้แตกต่างจากโจทย์ที่ 1 เนื่องจากดำไม่ได้เชื่อมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน มีขาวสามเหลี่ยมสอดแทรกเข้ามา เป็นสาเหตุทำให้กลุ่มนี้ไม่รอด โดยการเริ่มเดินที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ