โจทย์ 21 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 21 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 21

ดำเดินต่อออกไปที่ 1 เสร็จแล้วก็เดินปิดที่ 3 ทำให้รอดและได้พื้นที่มากที่สุดด้วย

 

ขาวเดินสกัดจุด

ถ้าขาวได้เดินก่อน ก็จะฆ่าดำด้วยการสกัดจุด