โจทย์ 21 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 21 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 21

ดำเดินออกจากจุดที่เดินทะแยง ขาวสามารถเดินได้ดีที่สุดก็แค่ทำให้เป็นเซกิโดยการเดินที่ 2 จนถึง 6 ตามลำดับ

 

ขาวเดินก่อน

ขาวสกัดจุดดำพร้อมขู่จะกลับบ้านที่ 1 ดำ 2 ไม่ให้ขาวเชื่อม แต่ขาวต่อออกไปที่ 3 ก็ทำให้ดำไม่มีสองห้องแล้ว