โจทย์ 21 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  21 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 21

ดำ 1 เดินขู่จะตัดขาวออกจากกลุ่ม

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำออก

ดำ 3 เดินตัด

ขาว 4 เดินอาตาริดำเพื่อสร้างห้องรอด

ดำ 5 อาตาริขาว 2 เม็ด

ขาว 6 จับกินดำ

ดำ 7 เดินแทนตำแหน่งดำ 3 อาตาริขาวทั้ง 4 เม็ด

 

ทำได้แค่เบียด

ดำ 1 เดินเบียดเข้าไปแต่ทำได้แค่ลดพื้นที่ของดำ

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำบุกเข้ามาอีกและทำให้ขาวรอด