โจทย์ 20 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 20 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 20

ดำโยนให้กินที่ 1 เป็นจุดสำคัญ  ถ้าขาวเดินจับกินดำ 1 ดำจะเรียกกินกลับด้วย 3

 

หกจุดปลาตะเพียน

ถ้าขาวได้เดินก่อนขาวก็จะเดินที่ 1 และ 3 ทำให้ดำมีรูปร่างภายในเป็นรูปหกจุดปลาตะเพียน เมื่อดำกินที่ 4  ขาวจะสกัดจุดดำที่ A