โจทย์ 20 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  20 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 20

รูปนี้จะเห็นว่าดำมีลมหายใจน้อยกว่าขาวเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มลมหายใจให้มากกว่าขาวถึงจะสามารถจับกินขาวได้

ดำ 1 เดินตัดขาวให้ออกจากกลุ่มเพื่อสร้างความวุ่นวายจะได้หาโอกาสเพิ่มลมหายใจตัวเอง

ขาว 2 เดินอาตาริดำปิดไม่ให้ดำเดินออกไปข้างนอก

ดำ 3 เดินตัดขู่อาตาริขาว

ขาว 4 เดินจับกินดำดำ 1

ดำ 5 เป็นเม็ดเพิ่มลมหายใจให้กลุ่มดำเป็นผลมาจากการเดินดำ 1 และ 3

ขาว 6 เดินขู่ตัดดำพยายามไม่ให้ดำได้ลมหายใจเพิ่ม

ดำ 7 เชื่อมไม่ให้ขาวตัด

ถึงตอนนี้ดำข้างนอกมีลมหายใจมากกว่าขาวภายในหนึ่งลมหายใจถึงแม้ขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่มีโอกาสช่วยขาวกลุ่มข้างในได้แล้ว(ดังรูป)

 

 

ดำ 1 เดินเพิ่มลมหายใจแบบง่าย ๆ โดยการขู่สร้างสองห้อง

ขาว 2 เดินไม่ให้ดำสร้างห้อง

จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งขาวและดำมีลมหายใจเท่า ๆ กันแต่…

ดำ 3 เดินปิดลมหายใจของขาว

ขาว 4 เดินเชื่อมเตรียมตัวแทงเข้าไปอาตาริดำเม็ดเดียว

จะเห็นได้ว่าดำเม็ดเดียวที่จะโดนอาตารินี้เป็นจุดอ่อนของดำเพราะดำไม่สามารถเดินเชื่อมได้จะทำให้มือนำเปลี่ยนไปในทันที ทำได้ดีที่สุดคือกลายเป็นโคะ (ดังรูป)