โจทย์ 2 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 2 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 2 (จุด 1-2)

ดำ 1 ปิดลมหายใจขาวและขู่สร้างห้อง
ขาว 2 ต่อลงเพิ่มลมหายใจและไม่ให้ดำสร้างห้อง
ดำ 3 เชื่อมกลับ
ขาว 4 ปิดไม่ให้ดำเดินขยายออก
ดำ 5 สร้างห้องก่อนหนึ่งห้อง

8 วางที่ ขาวสามเหลี่ยม

คิดง่ายไป

ดำ 1 เบียดปิดลมหายใจขาว
ขาว 2 อาตาริดำ 1
ดำ 3 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน
ขาว 4 ปิดลมหายใจดำ
ดำ 5 อาตาริดำสามเม็ด
ขาว 6 อาตาริดำสี่เม็ด
ดำ 7 จับกินขาว
ขาว 8 เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยมสกัดจุดสร้างห้องดำ