โจทย์ 2 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 2 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 2 (ขอแค่รอด)

ดำ 1 เชื่อมหมากสร้างห้อง
ขาว 2 จับกินดำหนึ่งเม็ดเพื่อต่อเชื่อมหมากเตรียมทำลายห้องดำ
ดำ 3 ปิดสร้างห้องที่สอง

โลภมาก

ดำ 1 เชื่อมหมากดำไม่ให้ถูกขาวจับกิน
ขาว 2 อาตาริดำสามเม็ดทำลายห้องดำ