โจทย์ 2 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  2 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 2 (ตาข่ายสวรรค์)

ขาว 1 ปิดลมหายใจดำ
ดำ 2 ต่อออก
ขาว 3 ปิดลมหายใจของดำ
ดำ 4 อาตาริขาว 1
ขาว 5 เชื่อมหมาก
ดำ 6 อาตาริขาว 3
ขาว 7 ต่อออก เพิ่มลมหายใจ
ดำ 8 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด
ขาว 9 เดินตาม้าล้อมดำเอาไว้
ดำ 10 ต่อลงขู่จับกินขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 11 เดินดักหน้าปิดลมหายใจดำ
ดำ 12 อาตาริขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 13 ปิดลมหายใจดำต่อไป
ดำ 14 จับกินขาวหนึ่งเม็ด
ขาว 15 เดินดักหน้าไม่ให้ดำหนีได้อีก
ดำ 16 อาตาริขาว 11
ขาว 17 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน
ดำ 18 อาตาริขาว 15
ขาว 19 อาตาริดำ 12
ดำ 20 จับกินขาว 15
ขาว 21 อาตาริดำทั้งกลุ่ม

ตาข่ายสวรรค์รั่ว

ขาว 1 ปิดลมหายใจดำ
ดำ 2 ต่อออกขู่อาตาริขาว
ขาว 3 ปิดลมหายใจของดำต่อ
ดำ 4 อาตาริขาว 1
ขาว 5 เชื่อมหมาก
ดำ 6 อาตาริขาว 3
ขาว 7 ต่อออก เพิ่มลมหายใจ
ดำ 8 เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด
ขาว 9 กระโดดห่างหนึ่งเส้นล้อมดำเอาไว้
ดำ 10 ตัดฝ่าออกตรงๆ
ขาว 11 ปิดไม่ให้ดำหนี
ดำ 12 อาตาริขาว 7
ขาว 13 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 14 อาตาริขาว 11
ขาว 15 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 16 อาตาริขาว 9
ขาว 17 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ดำ 18 ต่อลงเตรียมจับตามจับกินดำ 9 และ 17
ขาว 19 ดักหน้าปิดลมหายใจดำ
ดำ 20 อาตาริขาว 17
ขาว 21 ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ
ขาว 22 อาตาริดำ 19 จับกินเพิ่มลมหายใจ