โจทย์ 19 ดำเดินก่อน

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 19 ดำเดินก่อน

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 19

สำหรับข้อนี้ ดำไปเดินที่อื่นได้เลยครับ เพราะดำรอดแล้ว แม้ว่าขาวสกัดจุดด้วย 1 ซึ่งเป็นจุดสำคัญของรูปร่างนี้ แต่ก็ดำจะรับมือด้วย 2 ขู่จะสร้างห้องและเดินที่ 4 ขู่จะหนีออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกเสร็จแล้วก็สร้างห้องด้วย 6

ดำรอดอยู่ดี

ขาวเปลี่ยนมาเดินที่ 1 เป็นเม็ดที่ดีมากเนื่องจากขู่จะหนีออกไปเชื่อมกับกลุ่มข้างนอก แต่ดำยังรับมือได้ด้วย 2 และ 4 ทำให้มี MIAI รอดสองทางถ้าขาวเชื่อมที่ A ดำจะเชื่อมหาเพื่อที่ B ถ้าขาวปิดที่ B ดำจะปิดที่ A กินขาวสองเม็ด

 

สรุปข้อนี้ เป็นการทดสอบความมั่นใจ ดำต้องกล้ามั่นใจว่ารอดแล้ว ไม่ต้องเดินบริเวณนี้ไปทำแต้มตรงอื่นได้เลย ไม่งั้นจะเป็นการบอกผ่านคู่ต่อสู้