โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 18

ดำเบียดด้วย 1 ขาวเหลือแค่ห้องเดียว ถึงแม้ว่าขาวจะได้เดินทั้ง A และ B ก็ไม่สามารถรอดได้เนื่องจากดำภายในจะเป็นรูป 4 จุดตัว T

 

ขาวรอดด้วยเซกิ

ุถ้าขาวได้เล่นก่อน จะเดินที่ 1 เป็นจุดสำคัญเพราะทำให้ตัวเองรอด ดำเดินที่ 2 เพื่อบีบให้ขาวรอดด้วยเซกิ  ดำไม่สมควรที่จะเดินที่ A เนื่องจากขาวจะรับที่ 2 สร้างสองห้องได้ (เซกิ คือต่างคนต่างรอด ในรูปนี้ ขาวไม่สามารถจับกินดำข้างในได้  แต่ก็ไม่มีพื้นที่เช่นกัน)