โจทย์ 18 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 18 ขาวเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 18

ขาวเดินที่ 1 และ 3 ขู่สร้างห้อง บังคับให้ดำต้องรับมือด้วย 2 และ 4 ขาวเชื่อมที่  5 ทำให้เป็นตัวเองรอดด้วยเซกิ

 

ดำ 1 เบียดเข้าไปในตำแหน่งสำคัญที่สุดของขาว ขาวไม่มีทางรอดได้ เนื่องจากจะรูปร่างภายในจะกลายเป็น Bent – Four