โจทย์ 20 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Intermediate

 โจทย์ 20 ขาวเดินเพื่อรอด (โคะ)

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 20 (ขาวสร้างโคะ สองจังหวะ)

ขาวสามารถโยนให้ดำกินเพื่อเปิดโคะได้เลยและเมื่อดำกินด้วย 2 ต้องสู้โคะกัน แต่ขาวสามารถแพ้โคะได้หนึ่งมือ (ขาว 3 ไปเดินที่อื่น) หากดำจับกินต่อด้วย 4 ขาว 5 ดำต้องเดินเบียดเข้ามาที่ 6 เพื่อขู่เชื่อมกับกลุ่มข้างใน ขาว 7 ที่ A เล่นโคะอีกครั้ง ดังนั้นดำต้องชนะสองโคะ จึงจะจับกินขาวได้

 

ดำเดินก่อน จับกินขาวด้วยโคะ

ดำเดินเบียดเข้ามาก่อน บังคับให้ขาวเดินที่ 2 เพื่อสู้โคะ