โจทย์ 172 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 172 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ทำให้ขาวรัดลมตาย

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด กรอกยาพิษขาว

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ดซ้ำ

ขาว 4 เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 5 เดินทะแยงเชื่อมหมาก

ขาว 6 เดินอาตาริดำสองเม็ดเพื่อตัดหมาก

ดำ 7 เดินจับกินขาว 6

ขาว 8 เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ 9 เดินจับกินขาวทั้งกลุ่ม

 

อ่านหมากไม่ขาด

ดำ 1 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินเชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3 เดินทะแยงเชื่อมหมาก

ขาว  4 เดินอาตาริดำสองเม็ดเพื่อตัดหมาก

ดำ 5 เดินอาตาริจับกินขาว 4

ขาว 6 เดินอาตาริดำสามเม็ดจับกินเพื่อรอด