โจทย์ 171 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 171 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

กรอกยาพิษ

ดำ 1 เดินเบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินอาตาริดำ 1 ปิดไม่ให้เข้ามาได้อีก

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ด ทำลายลักษณะขาว

ขาว 4 เดินจับกินดำ 3 เตรียมสร้างห้อง

ดำ 5 เดินตัดขาวทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

 

โคะ

ดำ 1 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2 เดินอาตาริดำ 1 กลับเปิดโคะเพื่อรอด