โจทย์ 170 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 170 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

มือนำตลอด

ดำ 1 เดินตัดทำลายลักษณะขาว

ขาว 2 เดินเส้นหนึ่งเพื่อเชื่อมหมาก

ดำ 3 เดินขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4 เดินเชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5 เดินอาตาริขาวห้าเม็ดขู่จับกิน

ขาว 6 เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 7 เดินปิดพื้นที่เพื่อรอด

 

โคะ

ดำ 1 เดินปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้องบริเวณมุม

ขาว 2 เดินเชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3 เดินเชื่อมหมากปิดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 4 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5 เดินสร้างห้องเพื่อรอด

ขาว 6 เดินอาตาริดำสี่เม็ดเปิดโคะเพื่อจับกินขาว