โจทย์ 17 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  17 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 17

จุดตายของขาวชุดนี้อยู่ที่ดำ 1 ดูเหมือนขาวจะจับกินดำภายในและรอดได้ ทว่า …

 

ลำดับการเดินหมากที่ต่อเนื่องจากรูปที่แล้ว

ดำขู่ จะเชื่อมกลับด้วย 1 ขาวสกัดด้วย 2 ดำเชื่อมที่ 3 เป็น tesuji ในการฆ่ากลุ่มนี้ ขาวกินที่ 4 ดำ 5 กินกลับที่ A ขาว 6 เรียกกินที่ B ดำเชื่อมที่ 7 ขาว 8 กินที่ 4 ดำ 9 เรียกกิน ขาว 10 จับกินดำสี่เม็ด ดำ 11 ที่ C จับกิน ขาวห้าเม็ดคืน ทำให้กลุ่มนี้ตายทั้งหมด