โจทย์ 17 ขาวจับกินดำ (โคะ)

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 17 ขาวจับกินดำ (โคะ)

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 17 (เปิดโคะ)

ขาวเดินที่ 1 เพื่อเปิดโคะ พยายามสร้างรูปร่างของกลุ่มข้างในให้เป็นรูปสี่จุดตัว T เพื่อที่จะทำให้ดำตาย ดำต้องเล่นโคะสถานเดียว

 

ขาวผิดพลาด

ขาวเดินเชื่อมก่อนนั้นผิดเพราะว่าดำสามารถรอดด้วยเซกิ (ต่างคนต่างรอด)