โจทย์ 169 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 169 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

 

โคะ

ดำ 1 เดินเบียดขยายพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำขยายพื้นที่เพิ่ม

ดำ 3 เดินสร้างปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4 เดินสกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5 เดินหนีบขาว 4 ปิดสร้างห้องหนึ่งห้อง

ขาว 6 เดินเส้นหนึ่งเชื่อมหมาก

ดำ 7 เดินอาตาริขาว 4, 6 เตรียมเล่นโคะ

 

คิดตื้นไป

ดำ 1 เดินสร้างห้องหนึ่งห้อง

ขาว 2 เดินเบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3 เดินปิดเชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาว 2

ขาว 4 เดินเชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5 เดินปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 6 เดินสกัดจุดทำลายห้องของดำ