โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เบียดเอาให้ตาย

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3        กระโดดหนึ่งบุกทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4      ตัด บีบให้ดำเชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ดำ 5        เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ขาว 6      ต่อลงขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 7        เชื่อมหมากรักษาแผล

 

โคะ

ดำ 1        กระโดดหนึ่งบุกทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ตัด บีบให้ดำเชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ดำ 3        เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5        เบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 6      จับกินดำ 1 สร้างห้อง

ดำ 7        กระโดดหนึ่งสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      อาตาริดำ 5 และ 7 เปิดโคะเดินเพื่อรอด