โจทย์ 166 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 166 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

ดำ 1        ปิดไม่ให้ขาวเบียดลดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        ช้อนขาว 2 เตรียมสร้างห้องบริเวณมุม

ขาว 4      ต่อหมากเพิ่มลมหายใจ

ดำ 5        สร้างห้องบริเวณมุม

ขาว 6      อาตาริดำ 5 จับกินเพื่อทำลายห้อง

ดำ 7        อาตาริขาวสามเม็ดเปิดโคะเดินเพื่อรอด

 

ลืมนับลมหายใจตัวเอง

ดำ 1        เตรียมแบ่งห้องบริเวณมุม

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาว 2 หนี

ขาว 4      บุกทำลายพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 5        ปิดไม่ให้ขาว 4 หนีกลับทางด้านบน

ขาว 6      เชื่อมหมากหนีกลับทางเส้นหนึ่ง

ดำ 7        อาตาริขาว 4 และ 6

ขาว 8      จับกินดำ 7

ดำ 9        อาตาริดำขาว 4 และ 8

ขาว 10   จับกินดำทั้งกลุ่ม