โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บีบไม่ให้เข้ามุม

ดำ 1         ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      ตัดดำออกจากกลุ่มพร้อมเตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 3         ต่อออกขู่อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      เชื่อมหมากเพื่อรักษาแผล

ดำ 5         หนีบขาวไม่ให้ขาวเข้ามุม

 

คิดดีแต่ไม่มีแผน

ดำ 1         ปิดไม่ให้ขาวเข้ามุม

ขาว 2      ต่อเชื่อมหมากเตรียมสร้างลักษณะรอด

ดำ 3         สกัดจุดสร้างห้องของขาว เพื่อทำลายลักษณะขาว

ขาว 4      ตัดดำ 1 ออกจากกลุ่มจับกินเดินเพื่อรอด