โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บีบให้เป็นลักษณะตาย

ดำ 1         เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         เบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาวจากอีกทาง

ขาว 4      อาตาริดำ 3 ปิดไม่ให้ดำบุกเข้ามาและเตรียมสร้างห้องที่มุม

ดำ 5         สกัดจุดสร้างห้องของขาวบริเวณมุม

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำ 5 เตรียมสร้างห้อง

ดำ 7         เชื่อมหมากเตรียมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 8        อาตาริดำ 5 แบ่งห้องสองห้อง

ดำ 9         อาตาริขาวสองเม็ด กรอกยาพิษทำลายห้องขาว

 

วางหมากผิดลำดับ

ดำ 1         เบียดพื้นที่สร้างห้องของขาวจากด้านบน

ขาว 2      อาตาริดำ 1 ไม่ให้ดำบุกเข้ามาและเตรียมสร้างห้องที่มุม

ดำ 3         สกัดจุดสร้างห้องมุมของขาว

ขาว 4      เดินเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6      ตัดดำออกจากกัน พร้อมแบ่งห้องเป็นสองห้อง

ดำ 7         เบียดเพื่อเชื่อมหมากกับดำ 5

ขาว 8      อาตาริดำ 5 เตรียมจับกินเดินเพื่อรอด