โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 16 (ถูกต้อง)

ดำ 1 เป็นหมากที่มีคุณค่าถึงสองประการ ประการที่ 1 สกัดจุดแบ่งห้องจุดแรกของขาว ประการที่ 2 ขู่ต่อเชื่อมกลับกลุ่มข้างนอก บังคับให้ขาวต้องปิด หลังจากนั้นก็เดินกรอกยาพิษที่ 3 ทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

คิดเข้าข้างตัวเอง

ดำเดินที่ 1 เป็นการคิดเข้าข้างตัวเองว่าขาวจะไม่ยอมเสียเม็ดถูกอาตาริแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้วขาวสามารถสละบางสิ่งได้เพื่อให้กลุ่มใหญ่อยู่รอด