โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 16 (เบียด)

ดำ 1 เดินเบียดเข้าไปเพื่อลดพื้นที่ของขาว บังคับให้ขาวปิด

ดำ 3 เดินสกัดจุดแบ่งห้องของขาว ถึงแม้ว่าขาวจะเดินสร้างห้องที่ 4 ก็จะโดนดำเดินอาตาริขาว 2 ทำให้ไม่สามารถสร้างสองห้องได้

 

โคะ

ดำเดินสกัดจุดขาวก่อนที่ 1 ทำให้ขาวมีโอกาสรอดด้วย โคะ โดยขาวจะเดินขู่สร้างห้องที่ 2 ดำเดินเบียดเข้าไปด้วย 3 ขาวเดินสร้างห้องที่ 4 ดำโยนให้กินด้วย 5 เพื่อเปิดโคะ (ถ้าดำเดินสกัดจุดที่ 4 ขาวก็จะเดินปิดที่ 3 ทำให้ขาวรอดด้วย Seki