โจทย์ 159 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 159 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เบียดกันให้ตาย

ดำ 1        เบียดทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ต่อรักษาแผลตัด

ดำ 3        เบียดทำลายพื้นที่จากอีกฝากหนึ่ง

ขาว 4      อาตาริดำ 3 พร้อมปิดพื้นที่

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6      หนีบดำ 5 เตรียมสร้างห้อง

ดำ 7        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8        อาตาริดำ 1 เตรียมสร้างห้องรอด

ดำ 9        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

บุกไปให้เสียมือนำ

ดำ 1        บุกเข้าไปภายในของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนีกลับทางด้านบน

ดำ 3        หนีกลับทางด้านล่าง

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5        เชื่อมหมาก

ขาว 6      อาตาริดำสามเม็ดซ้ำ

ดำ 7        เชื่อมหมาก

ขาว 8      แบ่งห้อง

ดำ 9        เบียดทำลายห้องของขาว

ขาว 10   แบ่งสองห้องรอด