โจทย์ 158 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 158 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

รอดกันเห็นๆ

ดำ 1        สร้างลักษณะห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องบริเวณมุม

ดำ 3        ต่อลงปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      ตัดดำออกจากกัน

ดำ 5        อาตาริขาว 4 แบ่งสองห้องรอด

 

ตำแหน่งเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยน

ดำ 1        สร้างลักษณะเตรียมพร้อมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องบริเวณมุม ขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3        เป็นปากเสือรักษาแผลพร้อมเตรียมจับกินขาว 2

ขาว 4      เบียดทำลายจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5        อาตาริดำ 2 แบ่งห้องเดินเพื่อรอด

ขาว 6      เบียดทำให้ดำเป็นห้องปลอม