โจทย์ 157 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 157 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เหมือนจะตาย แต่ไม่ตาย

ดำ 1        ต่อลงเพื่อเพิ่มลมหายใจดำ พร้อมปิดพื้นที่ไปในตัว

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        กดหัวขาว 2 เตรียมแบ่งห้อง

ขาว 4      ต่อลงปิดลมหายใจดำสองเม็ด เตรียมจับกิน

ดำ 5        อาตาริขาว 2 พร้อมสร้างห้องไปในตัว

เหมือนจะรอด แต่ไม่รอด

ดำ 1        เตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4     สกัดจุดสร้างห้องของดำ