โจทย์ 156 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 156 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

รอดได้ก็แปลกแล้ว

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      อาตาริสกัดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4      อาตาริสกัดไม่ให้ดำเข้ามา

ดำ 5        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำพร้อมแบ่งห้องไปในตัว

ดำ 7        ต่อลงอาตาริขาว 4 พร้อมสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      จับกินดำ 3

ดำ 9         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด กรอกยาพิษขาว

เรื่องแปลกเกิดขึ้นแล้ว

ดำ 1        บุกเข้าพื้นที่ของขาว

ขาว 2      ปิดลมหายใจของดำ

ดำ 3        อาตาริขาว 2

ขาว 4      เชื่อมหมาก

ดำ 5        เชื่อมหมากด้วย

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำ พร้อมแบ่งห้องไปในตัว

ดำ 7        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      ปิดไม่ให้ดำหนี