โจทย์ 155 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 155 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

วางแผนมาอย่างดี

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 3        สกัดจุดแบ่งห้องของขาว

ขาว 4      อาตาริดำ 1

ดำ 5        อาตาริขาว 4 กลับ

ขาว 6      จับกินดำ 1

ดำ 7        เชื่อมหมากกลับบ้าน

 

แบบไม่มีแผน

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาได้อีก

ดำ 5        เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 6      ปิดลมหายใจดำ 1 เตรียมสร้างห้อง

ดำ 7        สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 8      อาตาริดำ 1 พร้อมสร้างห้องบริเวณมุม