โจทย์ 154 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 154 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

รอดสบาย ๆ

ดำ 1        รักษาแผลตัดพร้อมแบ่งห้องไปในตัว

ขาว 2      ตัดหมากดำออกจากกัน

ดำ 3        ต่อลงเพื่อเพิ่มลมหายใจ

ขาว 4      ต่อลงสกัดจุดสร้างห้อง

ดำ  5       ปิดพื้นที่สร้างห้องเพื่อรอด

 

รักษาผิดจุด

ดำ 1        รักษาแผลตัดพร้อมแบ่งห้องไปในตัว

ขาว 2      ตัดหมากดำออกจากกัน

ดำ 3        ต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      อาตาริดำสามเม็ด