โจทย์ 153 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 153 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

หนึ่งเม็ด สองวัตถุประสงค์

ดำ 1        รักษาแผลตัด พร้อมแบ่งห้องไปในตัว

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ดขู่ทำลายห้อง

ดำ 3        เชื่อมหมาก ไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4      เบียดเข้าลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 5        ปิดพื้นที่เพื่อสร้างสองห้องรอด

 

คิดง่ายไปหน่อย

ดำ 1        เชื่อมหมากปิดพื้นที่

ขาว 2     สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 3        ปิดพื้นที่ เตรียมสร้างห้อง

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องของดำ