โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 15 (เบียดทำลายห้อง)

ดำ 1 เบียดทำลายห้องของขาว ต้อง เกิด MIAI ฆ่าขาวได้ที่ 2 และ 3 (ถ้าขาวเดินที่ 2 ดำฆ่าด้วย 3 ถ้าขาวเลือกเดินที่ 3 แทน ดำจะฆ่าที่ 2)

 

เบียดผิดด้าน

ดำเดินเบียดเหมือนกันแต่คนละด้านทำให้ขาวรอดได้ โดยเดินสร้างห้องแรกด้วย 2 ถึงแม้ว่าดำจะเดินเบียดต่อเข้าไปที่ 3 เพื่อหวังจะทำให้ขาวกลายเป็นห้องปลอมแต่ขาวสามารถเดินอาตาริดำก่อน เสร็จแล้วค่อยเดินเชื่อมที่