โจทย์ 149 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 149 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ไม่ตกหลุมพราง

ดำ 1         เดินบนเส้นหนึ่งเตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผลตัด

ดำ 3         เชื่อมหมาก

ขาว 4      เดินต่อเข้าไปขู่เชื่อมหมากกับขาวสองเม็ด

ดำ 5         จับกินขาวสองเม็ดสร้างห้อง

 

ตกหลุมพราง

ดำ 1         ตัดขาวหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ขาว 2      เดินทแยงเชื่อมหมาก