โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 147 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ทะลวงจากภายใน

ดำ 1        สกัดแบ่งห้องของขาว

ขาว 2      ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้องอีกที

 

เบียดไม่ได้ผล

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเข้ามาอีก

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4      แบ่งห้องสองห้องเพื่อรอด