โจทย์ 146 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 146 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

สร้างทางรอดสองทาง

ดำ 1        เดินต่อเข้ามุมเตรียมสร้างสองห้องและจับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3        แบ่งห้องสองห้องรอด

 

มีทางรอดทางเดียว

ดำ 1        เชื่อมหมากอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      เปิดปากเสือเล่นโคะ จับกินดำ