โจทย์ 146 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 146 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

วัดลมหายใจ

ดำ 1        เพิ่มลมหายใจที่มุม

ขาว 2      ปิดลมหายใจดำสามเม็ด

ดำ 3        ปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

 

เดินไปตามแผนของขาว

ดำ 1        ปิดลมหายใจขาวสองเม็ดภายใน

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่สร้างห้องของดำ

ดำ 3        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4     เดินต่อเข้ามาทำลายห้องดำพร้อมอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5        จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6      สกัดจุดสร้างห้องของดำ