โจทย์ 145 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 145 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

รักษาจุดตาย

ดำ 1        เชื่อมหมากรักษาแผลพร้อมกับเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      แย่งจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        โยนหมากอาตาริขาวหนึ่งเม็ดที่มุม

ขาว 4      จับกินดำ 3

ดำ 5        อาตาริขาวหนึ่งเม็ดเพื่อสร้างสองห้องรอด

 

ไม่สำรวจจุดตายตัวเอง

ดำ 1        สร้างห้องหนึ่งห้อง

ขาว 2      เดินทำลายลักษณะดำให้เป็นห้องปลอม

ดำ 3        จับกินขาวหนึ่งเม็ดไม่ให้เป็นห้องปลอม

ขาว 4      ตัดดำสองเม็ดออกจากกลุ่ม