โจทย์ 143 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 143 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

กระโดดโคตรไกล

ดำ 1         บุกลึกเข้าไปภายในพื้นที่ของขาว

ขาว 2       เบียดขยายพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 3         หนีบขาว 2 ขู่ตัดขาว 2 ออกจากกลุ่ม

ขาว 4       อาตาริดำ 3

ดำ 5         เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจให้กลุ่มดำภายใน

ขาว 6       ปิดลมหายใจดำสามเม็ด

ดำ 7        อาตาริขาว 4 ช่วยดำสามเม็ด

ขาว 8        สร้างลักษณะเตรีมสร้างห้อง

ดำ 9        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 10   ปิดไม่ให้ดำบุกเข้ามาได้

ดำ 11    สกัดจุดสร้างห้องของขาว

 

คิดง่ายไป

ดำ 1        เบียดเข้าไปลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      ปิดขู่จับกินดำ 1

ดำ 3        เชื่อมหมากรักษาแผล

ขาว 4      ต่อเข้ามุมขยายพื้นที่สร้างห้อง

ดำ 5        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 6     ปิดไม่ให้ดำเข้ามา

ดำ 7        ขู่ตัดขาวพร้อมกับสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 8      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 9        สกัดจุดสร้างห้องของขาวต่อ

ขาว 10   สร้างห้องเพื่อรอด