โจทย์ 142 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 142 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ล่อซ้าย ป่ายขวา

ดำ 1        ต่อลงเตรียมอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        แบ่งห้องสองห้องรอด

 

โจ่งแจ้งเกินไป

ดำ 1        เดินสร้างห้อง

ขาว 2      เบียดทำลายจุดสร้างห้องของดำ