โจทย์ 141 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

 

โจทย์ 141 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เสียสละเพื่อส่วนรวม

ดำ 1        อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3        จับกินขาวสองเม็ดสร้างสองห้อง

 

พากันไปตาย

ดำ 1        ต่อลงอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด