โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 14 (Ko by Squeeze Tesuji)

ดูตามรูปแล้วการแทงลงมาไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูก แต่ถ้าได้รู้เรื่อง Tesuji แล้วก็จะนึกออกว่าต้องทำอย่างไร ดำแทงที่ 1, ขาวปิดที่ 2, ดำอาตาริขาวสองเม็ดด้วย 3 และ 5, ขาวกินด้วย 6, ดำอาตาริอีกครั้งที่ 7, ขาวกินด้วย 8 จนถึงขาว 10 ไม่สามารถเดินเชื่อมได้ต้อง สกัดจุดสร้างห้องของดำทำให้กลายเป็นโคะ

ผิดพลาด

ดำเดินที่ 1 เพื่อขู่จับกินขาวสองเม็ดบังคับให้ขาวเชื่อมกลับ ดำ 3 เดินเชื่อมกลับเช่นกัน ขาว 4 บังคับให้ดำเดินปิดพื้นที่สร้างห้องที่ 5 ขาวสกัดไม่ให้ดำขยายด้วย 6, 8 และเข้ามาทำลายห้องด้วย 10  ทำให้ดำตาย