โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

7 รูปร่างสำคัญ

ดำ 1        สร้างรูปร่างภายในเป็นรูปสี่จุดตัวที

 

เซกิ

ถ้าดำปล่อยมือไปเดินที่อื่น เนื่องจากคิดว่าขาวตายแล้วด้วยสามจุดเส้นตรง

ขาว 1      เดินจุดสำคัญไม่ให้ดำสร้างสี่จุดตัวทีได้